Менеджер з охорони праці та промислової безпеки

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Завдання:

 • Розвиток культури безпеки в Товаристві:
  • Сприяння розвитку лідерства, залученості та прихильності керівництва Товариства всіх рівнів до безпечних умов праці та поліпшення культури безпеки через впровадження мотивуючих міжнародних підходів.
  • Організація проведення відповідних тренінгів та навчань.
  • Розробка методичних матеріалів.
  • Проведення поведінкових аудитів безпеки та функціонування
 • Реалізація Політики в області охорони праці та промислової безпеки Товариства.
 • Здійснення оперативно-методичної допомоги філіям Товариства в правовій та організаційній роботі з питань охорони праці та промислової безпеки. Впровадження в роботу в Товаристві загальних міжнародних стандартів безпеки та гігієни праці. Проведення нарад та семінарів по напряму діяльності. Проведення перевірок та аудитів виробничих об'єктів філій Товариства. Контроль за наявністю на виробничих об'єктах Товариства планів ліквідації аварійних ситуацій та аварій і відповідність їх розробки вимогам нормативних документів.
 • Контроль та правовий супровід за виконанням директивних рішень та приписів державних органів нагляду і вищестоящих організацій з питань дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів з охорони праці в філіях Товариства. Узагальнення інформації та моніторинг реалізації рекомендованих заходів. Брати участь в нарадах, колегіях держаних органів нагляду в межах своєї компетенції.
 • Взаємодія з підрядними організаціями для підвищення стандартів, покращення процедур та системи інформування у частині охорони праці та промислової безпеки, а саме залучення підрядних організацій до реалізації внутрішніх вимог Товариства по напряму діяльності, проведення нарад. перевірок і аудитів
 • Розслідування нещасних випадків на виробничих об'єктах філій Товариства, згідно державних та внутрішніх вимог.

Вимоги:

 • вища технічна освіта
 • досвід роботи в напрямку охорони праці на виробництві від 2-х років
 • необхідні знання та компетенції з:
  • Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці.
  • Галузева та відомча нормативна документація з охорони праці.
  • Терміни та порядок надання звітності з питань охорони праці.
  • Передовий світовий та вітчизняний досвід з питань організації охорони праці.

Ключевые навыки

Охрана труда
Охрана труда и техника безопасности
Пожарная безопасность
Промышленная безопасность
Пользователь ПК
MS Excel

Адрес

Киев, Кудрявская улица, 26-28

Вакансия опубликована 25 ноября 2019 в Киеве

Смотреть отклик
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику