Директор державної установи «Фонд енергоефективності» (Україна)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Про Фонд

Державну установу «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд) було створено у 2018 році згідно Закону України «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон).

Засновником Фонду є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Фонду буде забезпечуватися спільно від держави Україна та від міжнародних донорів.

Фонд розташовується в Києві.

Метою створення Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності в країні. Його діяльність буде спрямовано на впровадження ініціатив та підтримці заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження. Фонд не має на меті одержання прибутку та буде фокусуватися на житловому секторі.

Основна мета посади

Директор відповідає за загальне управління Фондом, виконання його стратегій та політики та досягнення цілей. З цією метою Директор контролює та керує всім підрозділами Фонду, тісно співпрацює з зовнішніми сторонами, несе відповідальність за результати Фонду, здійснює стратегічну взаємодію із зацікавленими сторонами, контролює відповідність Фонду діючим внутрішнім та зовнішнім правилам.

Статус посади

Директор є керівником Фонду та очолює Дирекцію. Директор призначається Наглядовою Радою та безпосередньо звітує Наглядовій Раді.

Основні обов'язки:

Управління бізнесом:

 • Розробка стратегії Фонду для затвердження Наглядовою радою Фонду. Розробка на основі затвердженої стратегії коротко-, середньо- та довгострокових планів для різних підрозділів організації;
 • Контроль за всіма операціями та діяльністю Фонду, задля забезпечення ними бажаних результатів у відповідності до загальної стратегії та місії;
 • Розробка та регулярний перегляд (і за необхідності доопрацювання) бізнес-плану, забезпечення його узгодженості з коротко- та довгостроковими цілями Фонду та контроль за його виконанням;
 • Розробка та коригування систем та процедур Фонду для забезпечення ефективності та результативності його діяльності. Аналіз фінансових та нефінансових звітів для розробки рішень або їх вдосконалення;
 • Бере участь у прийнятті рішень Дирекції як член Дирекції;
 • Підтримка глибоких знань про галузі, у яких працює Фонд.

Управління людьми:

 • Управління та мотивація персоналу Фонду (у співпраці з Фінансовим директором та Технічним директором), забезпечення необхідного нагляду та керівництва, щоб гарантувати, що всі активності відповідають встановленим цілям (наприклад, бюджет, подання звітності тощо);
 • Створення високопродуктивної управлінської команди Фонду. Налаштування та підтримка ефективної культури з управління ефективністю;
 • Побудова та підтримка високопродуктивної культури в організації.

Контроль:

 • Здійснення нагляду за діяльністю Фінансового та Технічного офісів для забезпечення їх відповідності внутрішнім правилам Фонду та відповідному законодавству, включаючи вимоги, що встановлено державними органами та / або донорами;
 • Контроль внутрішнього управління ризиками та систем внутрішнього контролю, забезпечення їх відповідності характеру та обсягам діяльності Фонду, моніторинг ефективності внутрішнього управління ризиками та систем внутрішнього контролю;
 • Контроль оцінок ризиків інвестиційних проектів та отримувачів фінансування, а також оцінка інституційного ризику.

Управління продуктивністю:

 • Регулярна оцінка ефективності діяльності Фонду;
 • Аналіз звітів про результати моніторингу, аналізу якості та перевірки заходів з енергоефективності, реалізованих за участі Фонду та здійснення необхідних коригувальних дій;
 • Проведення регулярної періодичної оцінки фінансових продуктів Фонду, програм, проектів та отримувачів фінансування.

Розробка продуктів:

 • Забезпечення розробки та здійснення нагляду за розробкою фінансових та технічних продуктів, придатних для інвестицій в енергоефективність на ринку України;
 • Перегляд критеріїв визначення бенефеціарів та відповідності проектів й надання пропозицій на розгляд та затвердження Наглядовій раді;
 • Контроль за розробкою фінансових критеріїв відповідності для банків та інших посередників для участі у проектах, що фінансуються Фондом.

Співпраця з ключовими зацікавленими сторонами:

 • Організація та підтримка співпраці з фінансовими посередниками, донорами та донорськими фондами;
 • Створення відносин довіри з ключовими партнерами та зацікавленими сторонами; дія як основна точка контакту для ключових стейкхолдерів;
 • Зв'язок з органами державної влади;
 • Управління відносинами з зовнішніми фінансовими партнерами та іншими сторонами, запровадження ефективних маркетингових заходів для просування Фонду та його продуктів.

Інше:

 • Контроль за функціонуванням ІТ-системи Фонду, забезпечення її безпеки;
 • Забезпечення надання Дирекцією регулярної звітності Наглядовій раді згідно з узгодженим графіком;
 • Забезпечення діяльності та проведення засідань Наглядової ради;
 • Виконання інших функцій, пов'язаних з оперативною діяльністю Фонду, які може вимагати Наглядова рада.

Вимоги до кандидатів та умови подання документів розміщені за посиланням:

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/fond-energoefektivnosti/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-na-zanyattya-vakantnih-posad-derzhavnoyi-ustanovi-fond-energoefektivnosti/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-na-zaynyattya-posadi-direktora-fondu-energoefektivnosti/

Ключевые навыки

DirectorExecutiveChiefOfficerДиректорГосударственные структуры

Вакансия опубликована 29 января 2019 в Киеве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику