Спеціаліст Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції

от 11 200 грн. на руки

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

В Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби. Ми пропонуємо цікаву роботу та гідні умови і зацікавлені у залученні в наш колектив висококваліфікованих фахівців.

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування;
 • знання законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,
 • законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» (в частині повноважень НКРЗІ), «Про міжнародні договори України»;
 • Указу Президента України від 08.05.2012 № 306/2012 «Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
 • Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22.08.2002 № 746/2002;
 • Порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371;
 • Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 903;
 • діалогове спілкування;
 • оперативність;
 • здатність концентруватись на деталях;
 • уміння працювати в команді;
 • дисциплінованість;
 • відповідальність;
 • комунікабельність;
 • вміння працювати в стресових ситуаціях;
 • впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), мережі Інтернет;
 • вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та офісною технікою;
 • інші відповідно до умов проведення конкурсу.

Основні посадові обов'язки:

 • веде діловодство у Відділі з міжнародних питань та європейської інтеграції (далі – відділ) відповідно до вимог інструкції з діловодства в НКРЗІ, номенклатури справ відділу та з дотриманням визначеного законодавством правового режиму при роботі з інформацією з обмеженим доступом (службовою та конфіденційною);
 • забезпечує дотримання встановленого в НКРЗІ єдиного порядку роботи з документами та їхнього збереження;
 • у встановленому порядку складає номенклатуру справ відділу;
 • виконує роботи щодо зберігання документів, у встановленому порядку формує справи та передає їх на зберігання до архіву НКРЗІ;
 • готує проекти квартальних планів роботи відділу, передає їх на розгляд та погодження начальнику відділу;
 • готує щотижневі звіти про діяльність відділу на основі отриманої інформації від працівників відділу;
 • за дорученням начальника відділу бере участь у підготовці, організації та проведенні міжнародних зустрічей, переговорів, симпозіумів, конференцій та виставок з питань зв’язку та інформатизації;
 • дотримується відповідно до законодавства вимог протоколу при супроводженні заходів міжнародного характеру;
 • за дорученням заступника начальника відділу надає консультацій з питань дипломатичного протоколу представникам НКРЗІ, які беруть участь у заходах міжнародного характеру;
 • за дорученням начальника відділу готує проекти листів та службових документів самостійним структурним підрозділам або посадовим особам, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКРЗІ, підприємствам, що належать до сфери управління НКРЗІ, з організаційних питань діяльності відділу;
 • за дорученням начальника відділу виконує заходи з організаційно-технічного забезпечення закордонних відряджень працівників НКРЗІ;
 • за дорученням заступника начальника відділу розглядає кореспонденцію, що надходить з-за кордону і від іноземних представництв в Україні, та, в разі необхідності, безпосередньо здійснює її неофіційний вибірковий переклад (з англійської мови) державною мовою і погоджує його із заступником начальника відділу;
 • готує та забезпечує своєчасне надання відповідальному самостійному структурному підрозділу НКРЗІ інформаційних матеріалів щодо діяльності відділу для їхнього розміщення на офіційному веб-сайті НКРЗІ;
 • веде облік закордонних відряджень;
 • виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а також доручення начальника відділу

Умови роботи:

 • стабільність працевлаштування, вчасна оплата праці, гарантоване надання всіх видів соціальних, додаткових відпусток, оплата тимчасової непрацездатності та інші визначені законодавством гарантії;
 • врахування інтересів під час формування графіка відпусток;
 • залучення до різних програм професійного навчання, можливість направлення для вступу на безоплатне навчання до Національної академії державного управління при Президентові України;
 • увага керівництва до думки працівника, підтримка ініціативності та самостійності;
 • отримання цікавих, стимулюючих до професійного розвитку завдань;
 • доступність комунікації з керівниками, отримання професійних консультацій;
 • можливість гнучкого режиму робочого часу;
 • безкоштовне обслуговування у спеціалізованих медичних закладах

Складові заробітної плати:

Посадовий оклад відповідно до умов проведення конкурсу 5500

Надбавки за:

 • ранг (від 200 грн);
 • вислугу років (до 50% посадового окладу).

Грошова допомога при наданні відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Може встановлюватися премія:

 • місячна відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи;
 • за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Можуть виплачуватися:

 • стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи);
 • виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця / за вакантною посадою державної служби;
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати

Кінцевий термін подання документів 14 січня 2019 року

Адрес

Крещатик, Майдан Независимости, Киев, улица Крещатик, 22

Вакансия опубликована 3 января 2019 в Киеве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику