Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təklükəsizlik Xidməti üzrə şöbə rəisi

от 500 до 800 AZN

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

İş barədə məlumat:

 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə şöbə rəisi, əməyin mühafizəsi üzrə qabaqcıl və elmi təcrübələri istehsalatda həyata keçirməlidir.
 • İş yerlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidir.
 • İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizı və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etməlidir.
 • İş yerlərində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir.
 • İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etməlidir.
 • Texnikanın, yük avtomobillərinin, binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir.
 • Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etməlidir.
 • İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etməlidir.
 • Qulluqçuların, fəhlə heyyətinin və mühəndis texniki işçilərin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik təlimatı üzrə biliklərinin yoxlanılmasında və attestasiya komissiyasının işində iştirak etməlidir.
 • Xidmətlərə təlimatların işlənib hazırlanmasında kömək etməlidir.
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etməlidir.
 • İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ərizə, məktub və şikayətlərinə baxmalı və lazımi ölçülər götürməlidir.
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə şöbə rəisi mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmalıdır.
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə təlimat jurnallarının hazırlanmasına, doldurulmasına və işçilərə imzaladılmasına birbaşa cavabdehdir.
 • Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə şöbə rəisi nəzarət etməlidir:
  • sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq üçün tədbirlərin aparılmasına;
  • əməyin mühafizəsi üçün norma, qayda və təlimatların yerinə yetirilməsinə;
  • texnikanın və mühafizə vasitələrinin vəziyyətinə;
  • iş yerlərində təlimatların vaxtında və keyfiyyətli aparılmasına;
  • işçilərin əməyin mühafizəsi dərslərinin təşkilinə, biliklərinin yoxlanılmasına və attestasiyadan keçirilməsinə;
  • iş zamanı bədbəxt hadisələrin uçotuna və araşdırılmasına;
  • işçilərə verilən xüsusi geyimlərin, ayaqqabıların, fərdi mühafizə vəsaitələrinin və digər vasitələrin qorunmasına, yuyulmasına, təmizlənməsinə, qurudulmasına və zərərsizləşdirilməsinə;
  • xidmətlərdə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə ayrılmış vəsaitlərin düzgün xərclənməsinə.

Tələblər:

 • Ali təhsil
 • 5 ildən artıq iş təcrübəsi
 • Əmək və texniki təhlükəsizlik qaydalarının icrası

Şərtlər:

 • 6 günlük iş rejimi
 • işçi naharla təmin edilir
 • işçi servislə təmin edilir

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 10 октября 2016