УБРР 

Киев

Сферы деятельности

Финансовый сектор

Я хочу тут работать

УБРР 

    ЗАТ "Український банк реконструкції та розвитку" зареєстрований Національним банком України 19 березня 2004 року як акціонерне товариство закритого типу ( реєстраційний номер №292), 99,99% частки в статутному капіталі належить Українській державній інноваційній компанії, яка в свою чергу віднесена до сфери управління Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

        Передумовою для створення Банку був аналіз стану інноваційної сфери в Україні за останні роки, який дав змогу констатувати, що сприятливих умов для розвитку інновацій ще не створено. Таким чином, з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності в Україні через надання банківських послуг підприємствам, що займаються інноваційною діяльністю, було створено Банк.

       Місія Банку полягає в створенні сприятливих умов для розвитку економіки України через сприяння розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності і підтримку вітчизняного товаровиробника, дотримуючись при цьому оптимального балансу інтересів клієнтів, акціонерів та самого Банку.

        Сьогодні одним з пріоритетних напрямків діяльності Банку є довгострокове кредитування підприємств усіх форм власності та фізичних осіб.

 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.