Институт подготовки кадров промышленности Украины 

Киев

Сферы деятельности

Образовательные учреждения

Я хочу тут работать
×

Институт подготовки кадров промышленности Украины 

Інститут підготовки кадрів промисловості — державний вищий навчальний заклад післядипломної освіти, який наказом Міністерства промислової політики України, визнаний головною організацією з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів промисловості. Інститут заснований у 1949 році, має великий досвід післядипломного навчання, акредитований за III освітнім рівнем, має ліцензію на проведення освітньої діяльності з перепідготовки спеціалістів, підвищення кваліфікації керівних кадрів та державних службовців, а також підготовки та підвищення кваліфікації робочих кадрів. По закінченню навчання студентам видаються документи державного зразка. Фахове навчання державних службовців та керівного складу є важливим напрямком кадрової політики України. Саме тому основну увагу Інститут приділяє підвищенню кваліфікації. Іститут є навчально-методичним центром «Охорони праці», консультативно-інформаційним центром з юридичних та кадрових питань. Посилення уваги до підготовки та підвищення кваліфікації робочих кадрів збіглося з відродженням в Україні пошани до навчання. Знання, вміння та навички, по суті стали товаром, що пропонується на ринку праці. Інформатизація, глобалізація зумовлюють швидке старіння знань, появу нових спеціальностей та впровадження вже забутих. Відшкодувати цей розрив покликана система підготовки та підвищення кваліфікації робочих кадрів. В умовах гострої конкуренції тепер кожен, хто прагне ycпixy, повинен навчатися та підвишувати кваліфікацію безперервно. Цi загальні підходи є чинними для нашого навчального закладу, що проводять підготовку та підвищують кваліфікацію, адже ми маємо справу зі слухачами, від рівня професійної підготовки яких значною мірою залежить розвиток країни в цілому. Враховуючи багаторічний досвід проведения навчання з підготовки та підвищення кваліфікації — навчальний заклад підтверджує спроможність готувати спеціалістів до вимог сьогодення. Інститут має сучасну навчальну базу, яка дозволяє проводити навчальний процес на належному рівні. Слухачі навчаються в обладнаних аудиторіях, користуються послугами бібліотеки та сучасною комп'ютерною базою, яка мае вихід до мережі «Internet». До послуг слухачів готель та кафе. Виконуючи соціальну програму Кабінету Міністрів України інститут більше 10 років співпрацює з Київським міським та обласним центрами зайнятості. З метою надання допомоги своїм випускникам інститут співпрацює з відомими кадровими агентствами, центрами зайнятості й роботодавцями, а також має свою базу даних, - тому майже стовідсотково вирішується проблема працевлаштування випускників. Професорсько-викладацький корпус має високий рівень науково-педагогічної підготовки у галузі освітньої діяльності, займається науковими розробками, серед яких є авторські програми з дисциплін, що викладаються. I все це поєднується зi значим досвідом практичної діяльності.