Управління знаннями, ДК 

Я хочу тут работать

Управління знаннями, ДК 

До групи консалтингових, аудиторських та інформаційно-технологічних компаній входять:
 • Аудиторська компанія „ДК-Україна”: пропонує повний спектр аудиторських та супутніх аудиту послуг.
 • Консалтингова компанія „Укрконсалтинг”: консультуванням в області бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, консультуванням в області інформаційних технологій та розробкою аналітичних систем, оптимізацією оподаткування.
 • Інформаційно-технологічна компанія "Управління фінансами": займається впровадженням та автоматизацією систем обліку та аналітичних систем.
 • Діловий клуб „Управління знаннями”: займається проведенням відкритих, корпоратив­них та закордонних семінарів і тренінгів; консультуванням в сфері стратегічного управління, фінансового менеджменту, управління маркетинговою і збутовою діяльністю; організацією відвідувань конгресів, конференцій та виставок за кордоном; туристичною діяльністю.
Наша філософія
 • Ми вивчаємо найкращий світовий досвід, адаптуємо його до місцевих умов і застосовуємо на практиці.
 • Наше прагнення "Працювати на результат" оцінено багатьма клієнтами і саме це відрізняє нас від інших.
 • Ми пропонуємо широкий спектр послуг по всіх основних напрямках професійної діяльності. Це дозволяє нашим клієнтам максимально використовувати можливості для росту, зниження ризиків і досягнення поставлених цілей.
 • Нами була створена згуртована команда професіоналів, до складу якої увійшли фахівці різного профілю, кожний з яких має великі знання і практичний досвід роботи у своїй справі.
 • Ми намагаємося знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Пропоновані послуги:

Аудит та супутні аудиту послуги.

 • Аудит. Міжнародний облік і аудит. Інвестиційний аудит.
 • Податкове консультування. Розробка схем податкового планування і мінімізації.
 • Надання консультацій з питань оподаткування та змін в законодавстві.
 • Управлінське консультування.
 • Розробка та впровадження корпоративних стандартів обліку і звітності.

Юридичні послуги.
 • Консультації українським і зарубіжним компаніям з питань корпоративного законодавства, нерухомості, оподаткування, антимонопольного, трудового, митного законодавства, ЗЕД, законодавства, що регулює сектор телекомунікацій та енергетики, а також будь-які питання правового регулювання господарських операцій, іноземного інвестування, ведення справ наших клієнтів у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

Управлінські послуги.
 • Розробка, оновлення стратегії та впровадження стратегічних змін в компаніях.
 • Моделювання бізнес-процесів.

Послуги з управління фінансами.
 • Організація фінансового менеджменту та контролінгу. Постановка бюджетного управління. Діагностика, моніторинг і оцінка фінансового стану. Організація системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

Інформаційні технології.
 • Розробка та впровадження інформаційно-аналітичних систем. Автоматизація діяльності підприємств.

Маркетингові та збутові послуги.
 • Консультування з питань управління маркетинговою та збутовою діяльністю, розробки стратегій виходу на нові та закріплення на існуючих ринках, з організації, аудиту та розвитку систем дистрибуції, мерчандайзингу.
 • Маркетингове дослідження ринку та розробка стратегій просування товару.

Семінари та тренінги.
 • Власні та залучаємі фахівці готові розробити та провести для Вас якісні семінари і тренінги (в т.ч. з виїздом на підприємство та за кордон) за всіма напрямками професійної діяльності з урахуванням вимог Вашої організації.
 • Консультування в сферах підбору, оцінки, навчання і розвитку персоналу для Компаній-клієнтів.

Туристична діяльність.
 • Організація відвідувань конгресів, конференцій, виставок за кордоном; туристична діяльність (туроператор).

Послуги. Нове для України.
Розробка та впровадження корпоративного стандарту обліку та звітності

Виходячи з українського та світового досвіду у сфері розробки корпоративних стандартів, ми готові запропонувати розробку таких стандартів:
1. Корпоративний стандарт обліку:
a. бухгалтерський облік;
b. податковий облік;
c. управлінський облік.

2. Стандарт прийняття рішень та розв'язання протиріч (специфічно для України та Росії).
Автоматизація обліку
Враховуючи те, що після розробки Корпоративного стандарту обліку та звітності його потрібно впроваджувати у складі автоматизованого комплексу, компанія готова надати консультаційні послуги щодо оптимального вибору варіанту такої автоматизації.

Крім цього, компанія також готова надати послуги з автоматизації Корпоративних стандартів обліку та звітності у середовищі програм 1С.

Розробка та впровадження інформаційно-аналітичних систем
Однією із найважливіших особливостей інформаційно-аналітичних систем є швидкий ефект від їх впровадження. Продукти такого класу являють собою спеціалізовану надбудову над уже існуючими на підприємстві обліковими системами і не вимагають обов’язкової заміни програмно-технічних комплексів, що існують на підприємстві (системи бухгалтерського обліку і оперативного управління) і впровадження дорогих систем рівня ERP, що дозволяє суттєво зекономити кошти підприємства на її впровадження. Проекти по впровадженню інформаційно-аналітичних систем характеризуються короткими термінами виконання: 3-4 місяці.

Розробка та впровадження збалансованої системи показників
Однією з умов досягнення високого рівня ефективності бізнесу є збалансованість управління, зосередження уваги одночасно на різних напрямах діяльності. Реалізувати багатовекторну політику управління великим підприємством можна маючи комплексну систему стратегічних цілей і ключових показників за допомогою добре організованої і збалансованої системи показників (Balanced Scorecard – BSC). Основне призначення BSC – підтримка стратегічного управління на основі комплексної системи показників, які відображають не тільки результативність організації, але й найважливіші чинники створення вартості. BSC фактично доповнює облікову систему підприємства
 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.