Статьи

Діагностика HR-бренда

У сучасному світі стає все важче знайти талановитих співробітників, а вимоги до роботодавця постійно зростають. Щоб залучити кращі кадри, необхідно вибудувати стійкий, позитивний і привабливий HR-бренд своєї компанії. Саме сильний бренд роботодавця дозволяє швидше і з меншими витратами залучити бажаних кандидатів, ефективніше мотивувати співробітників, і довше утримувати кращих з них в компанії.

З чого ж починати працювати над створенням HR-бренда або його корегуванням?

Будь-яку системну роботу краще починати з постановки цілей з урахуванням бізнес- та HR-стратегії компанії. Далі необхідний аудит – проведення дослідження або низки досліджень, які дозволять оцінити, як наразі сприймають компанію всередині і зовні на ринку праці та які особливості конкурентного поля.

Інструментарій для збору інформації великий. Професійний підхід потребує спеціалізованих компетенцій. Часто на цьому етапі залучають зовнішніх спеціалістів зі знаннями і досвідом постановки дослідницьких завдань, збору й аналізу даних та їх інтерпретації.

Як раз тема формування та роботи над HR-брендом є ключовою для HeadHunter Україна. Не випадково ми заснували Премію HR-бренд року, сформували Консалтинговий центр у рамках компанії HeadHunter Україна, впровадили низку продуктів для роботодавців, що допомагають розвивати HR-бренд. Також ми зосередились на дослідженнях – діагностиці бренда роботодавця.

Коли ми реалізуємо комплексне дослідження, можна отримати відповіді на питання не тільки про сильні та слабкі сторони компанії як роботодавця, а й про залучення, мотивації, утримання, ризики звільнення, сприйняття EVP та цінностей компанії, канали комунікації з цільовими аудиторіями. Можна оцінити привабливість роботодавців-конкурентів, виявити амбасадорів бренда всередині компанії, діагностувати проблемні зони в HR-процесах.

Так, HeadHunter Україна реалізував низку проектів щодо діагностики HR-бренда для компаній зі сфер FMCG, телекомунікації, консалтинг, фарма, логістика та інші.

Один з прикладів – кейс з вивчення зовнішнього бренда роботодавця, розуміння, наскільки міфи впливають на точки зору і вибір пошукачів. Це дослідження мало на меті перевірити гіпотези на 5 сегментах кандидатів, знайти схожість та унікальність кожної з груп, та отримати дані, які внаслідок допоможуть побудувати (або налаштувати) вірну й ефективну модель комунікації з кожним з сегментів.

Діагностика HR-бренда
Кейс з вивчення зовнішнього бренда роботодавця

Тривалість проекту може складати від 2 тижнів до декількох місяців, це залежить від мети та задач дослідження, а відповідно і тих інструментів, які використовуються для його реалізації. Це може бути – кабінетне дослідження, опитування, фокус-групи тощо.

Наприклад, кейс з моніторингу інформаційного поля HR-бренда компанії та конкурентів передбачав кабінетне дослідження.

Діагностика HR-бренда
Кейс з моніторингу інформаційного поля HR-бренда компанії та конкурентів

Кожен окремий проект потребує індивідуального підходу, тож пишіть або телефонуйте директору департаменту продажів HeadHunter Україна – Асі Воробйовій для отримання відповідей на питання та прорахунку дослідження саме для вас.

Контактний номер телефону Асі +38 093 542 55 13

НАПИСАТИ АСІ ВОРОБЙОВІЙ
Вакансии дня

Комментарии